Erhvervspolitik

Rudersdal - et dynamisk erhvervsliv


Lad os slå det fast med det samme. Det private erhvervsliv er hele fundamentet for vores velfærdssamfund. Det skal derfor have de allerbedste vilkår. For et rigt erhvervsliv giver også et rigt samfund- og omvendt. Rudersdal er ikke blot et sted, hvor man bor, der er et sted, man lever. Med til livet hører også arbejdslivet og muligheden for at kunne handle lokalt i gode forretninger og kunne få leveret lokal service fra dygtige håndværkere.
I Dansk Industris rapport 2021 om erhvervsklima ender Rudersdals kommune på plads nr. 81 ud af landets 96 kommuner. Det er den dårligste placering nogensinde. 16 pladser dårligere end i 2015.
Er det det vi skal være kendt for!!.
Hvad kan vi så gøre?
Ja. Dækningsafgiften kan vi trappe ud af. Dækningsafgiften er en skat kommuner kan pålægge firmaer og kan maksimalt udgøre 10 promille af bygningernes værdi. Dette er altså en ekstraskat på produktionsudstyr. Kun 37 kommuner vælger at opkræve denne afgift og kun 10 kommuner ligger på maksimum 10 promille. Deriblandt Rudersdal.
Vi kan konkurrenceudsætte mere af de offentlige opgaver. Dette både så vi sikre, at vi får den rigtige service for det rette beløb. Dette både til gavn for vores virksomheder og kommunens økonomi.
En hurtig og fokuseret sagsbehandling, i f.eks. byggeplan- og miljøsager
Rapporten fra DI slår også fast at erhvervsvirksomhederne syntes at dialogen med kommunens embedsmænd er for dårlig.

Så derfor vil jeg arbejde for:
– Væk med dækningsafgiften
– Udlicitere mere
– Hurtigere sagsbehandling
– Bedre information mellem forvaltning og virksomheder