Best Practice

Høj service - billigst muligt

 I Rudersdal gør vi et godt stykke arbejde på mange områder, men der er også områder, hvor vi ikke gør det så godt. Vi skal lære af de kommuner, som gør tingene bedre end os.

Vi skal have er højt serviceniveau – billigst muligt. Vores skattekroner skal bruges med omtanke.
Vi skal i gang med en proces, hvor vi ser ud i landet. Område for område, er der andre der gør tingene bedre end os? Dette er ikke kun en sparerøvelse. Det kan også være hvor vi kan få en bedre kvalitet for de samme penge.
Fx. På folkeskoleområdet leverer Gentofte kommune en bedre skole end Rudersdal. Lærerne og eleverne trives bedre, får samme karakterer, men for et væsentligt mindre beløb.
Gentoftes folkeskoleudgifter per folkeskoleelev er 56.396 kr. i 2016. Tilsvarende tal er for Rudersdal 62.969 kr. Samme tal kan man finde på en langt række områder. Biblioteker, vuggestuer, plejehjemsområdet, anbragte børn osv. Listen er lang.
Så derfor vil jeg arbejde for:
– Gennemgå område for område for at finde bedre løsninger for kommunen