Vedbæk fundene

Et tidsvarende museum og hjem i Vedbæk

Vedbæk fundene er en vigtig del af Danmarks historie og tæt knyttet til Vedbæk. Fundene bliver i dag opbevaret på Gl. Holtegård. Pladsen er trang og Gl. Holtegård vil gerne udvide deres andre aktiviteter. Så der skal findes et nyt hjem til dem.

Vedbæk fundene ejes af Nationalmuseet men jeg ser gerne at vi finder en løsning så fundene kan blive i kommunen og helst i det nærmiljø, hvor de er fundet, nemlig Vedbæk. Rudersdal kommune har fundet en egnet grund ved Frederksholm, der netop har den fordel at den ligger lige ved fundstedet.

Min vision er at vi, for private midler får skabt et tidssvarende museum hvor fundene kan fremstå i en spændende kontekst. Ny teknologi skaber mulighed for en masse interaktive aktiviteter. Der kan f.eks. på de omkringliggende arealer skabes en boplads med forskellige aktiviteter. Så vi kan gå rundt og opleve hvordan vores forfædre har levet.

Et sådan museum vil også gøre Vedbæk til en aktiv del af Standvejen med Kronborg-Louisiana-Bakken.  Det vil skabe nyt liv til Vedbæks butikker, serviceerhverv og foreningsliv.

Finansieringen skal selvfølgelig primært ske for private midler og fondsmidler.