Støt frivilligheden

Frivillighed skaber engagement


Frivillighed skaber engagement
Det frivillige arbejde skal have bedst mulige vilkår. Det at lave noget sammen frivilligt skaber større engagement og ansvarlighed. Det skaber også en social factor, som er meget vigtig for vores trivsel.
Derfor er det ekstra ærgerligt når vi ser at fx bibliotekerne ikke holder sig til sine kerneopgaver, men kopiere aktiviteter og foredrag fra foreninger, frivillige oplysningsforbund og sågar virksomheder. På den måde ødelægges den boblende aktivitet, der er skabt frivilligt.
Kommunen skal støtte op om frivilligheden, ved at stille rammer til rådighed , som beskrevet i oplysningsloven, men lade de frivillige udfylde rammerne

Så derfor vil jeg arbejde for:
– Kommunen levere rammerne, frivillige fylder dem ud
– Bakke op om ildsjælene