Christian Fode

Trørød

Jeg stiller op for de konservative til kommunalvalget til november.

Det har altid været vigtigt for mig at være engageret i lokalmiljøet, tage del i den demokratiske debat og give tilbage til samfundet generelt. Jeg er i dag medlem af kommunalbestyrelsen og sidder i Byplanudvalget. Jeg er også formand for Ung i Rudersdal og medlem af Handicaprådet.

Netop det ,at Rudersdal ikke blot er en kommune hvor jeg bor men i endnu højere grad er et sted hvor jeg stortrives med min familie og venner, ligger mig meget på sinde. Kommunen skal selvfølgelig løse kerneopgaverne. Skolerne skal være i top, ældreplejen skal i langt højere grad tilpasse individuelle behov og vores idrætsfaciliteter skal have et løft.

Unge og trivsel

Bedre psykologhjælp
Ung til unge rådgivning
Åbenhed om mistrivsel

Borgerinddragelse

Åbenhed i forvaltningen
Reeelle høringsprocesser

Kultur

Frivilligheden skal styrkes
Bedre idrætsfaciliteter

Deltag i debatten online

[ff id="1"]