Christian Fode

Trørød

Jeg stiller op for de konservative til kommunalvalget til november.

Det har altid været vigtigt for mig at være engageret i lokalmiljøet, tage del i den demokratiske debat og give tilbage til samfundet generelt. Da nu karriere og familie ikke tager så meget tid længere vil jeg gerne yde mere til vores kommune.

Netop det at Rudersdal ikke blot er en kommune hvor jeg bor men i endnu højere grad er et sted hvor jeg stortrives med min familie og venner ligger mig meget på sinde. Men det betyder ikke at kommunen kan forsætte med uhæmmet at kræve skatter op. Udgangspunktet er at pengene ligger bedst i borgernes lommer og de midler der opkræves altid skal bruges på bedst mulig måde.

En sund økonomi

Ned med grundskylden
Begræns udligningen
Brug vores skattepenge med omtanke

Et attrativt erhvervsliv

Væk med dækningsbidrag
Ned med sagsbehandlingstider

Kultur

Frivilligheden skal styrkes
Vedbæk fundende skal tilbage til Vedbæk i et moderne museum bygget for private midler

Deltag i debatten online

Centrale mærkesager