Retfærdig udligning

Alt for stor del af vores penge ender i Jylland

Udligning er nødvendig og retfærdig. Vi kan ikke blive delt i nogle superrige kommuner, med få sociale problemer, samt virkeligt fattige kommuner, med tilsvarende store sociale problemer.
Vi har to udligningsordninger i Danmark, en landsudligning for hele landet, og en hovedstadsudligning, internt for de 34 hovedstadskommuner.
”Serviceniveauet for borgere i hovedstadsområdet er nu lavere end i resten af landet. Der er altså færre ressourcer til forældrenes ældrepleje og børnenes daginstitution. Alligevel betyder landsudligningen, at kommunerne i hovedstadsområdet i 2017 sender 12 mia.kr. til resten af landet. Samtidig har en familie i hovedstadsområdet, hvor far er håndværker og mor er sygeplejerske, 96.000 kr. mindre til rådighed om året, når skatten og de faste udgifter er betalt, end en tilsvarende familie i region Nordjylland. ” skriver kommunerne i hovedstadsområdets organisation.
Målet må være et udligningsniveau, som den var før kommunalreformen i 2007.
Hovedstadsudligningen blev lavet i 1930erne. Baggrunden var dels større ulighed kommunerne imellem i hovedstadsområdet, dels større pendling over kommunegrænsen end i andre dele af landet.
Disse argumenter holder for så vidt stadig. Forskellen mellem hovedstadsområdet og provinsen er dog langt mindre i dag, end tidligere.
Så derfor vil jeg arbejde for:
– En fair landsudligning, på 2007 niveau
– Afskaf hovedstadsudligningen.